PLC Group LTD

Безизкопно полагане на водопроводни тръби

Сондажни методи за подмяна на водопроводи

Често поради трудно достъпни места (огради, бетонови пътеки, тесни места или когато се минава под пътища) или най-общо траншейният способ за подмяна на тръбите е невъзможен, без-изкопният способ на сондиране тип „къртица“ е крайно удобен за подмяна на такива тръби. С него лесно можем да подменим в тези трудно достъпни места водопроводните тръби, без това да води до едно сериозно оскъпяване на ремонта.