PLC Group LTD

Груб строеж

Изкопи за основи, подложен бетон, стоманобетонни фундаменти, бетонови огради,бетонови стъпки и настилки, монолитни канали за деривация и други.