PLC Group LTD

Изграждане на дренажни канали и системи на къщи

Премахване на високи подпочвени води

В следствие на високи подпочвени води, често в сградите се образува влага в приземните етажи , от която следва напукване на мазилки, образуване на мухал, лоши миризми, събиране на вода в приземните помещения и т.н.

Изграждането на дренажен канал около имота гарантира понижаване на нивото на подпочвените води и тяхното безпроблемно отвеждане в канализацията.