PLC Group LTD

Изграждане на шахти

Изграждане на водомерни шахти, канализационни шахти, септични ями(бетонови):

Изграждане на водомерни шахти, зидани или монолитни, изграждане на канализационни ревизионни шахти от стоманобетон или полимерни такива, септични монолитни ями.