PLC Group LTD

Ремонт на водопровод, смяна или изграждане на нов водопровод

Ново изграждане на улични , площадкови  и промишлени водопроводи от PE и чугунени тръби

Старите водопроводни тръби често аварират дори и без да има видимо наличие на свободно изтичане на повърхността или други видими признаци. Такива най-често са етернитовите, стоманените или поцинкованите тръби, чиито срок на експлоатация от 30г отдавна е приключил. В същото време, без консумация в сградата, водомерите въртят и показват наличието на такава. Става въпрос за скрита авария, която е или все още прекалено малка или  изтеклата вода намира своят естествен път в земята и попива там, но сметките за вода са постоянни. Подмяната на такива тръби е задължителна, както от санитарно-хигиенен характер, за да се предотврати обратна инфилтрация във тях, така и за да се отстрани загубата на вода.