PLC Group LTD

Ремонт на канализация, смяна или изграждане на нова канализаиця

Ново изграждане на улична, площадкова и промишлена канализация от PPR, PE, бетонови и стъклопластови тръби

Всеки имот притежава канализация, която отвежда отпадните води от него към уличната канализация. С годините, старите тръби лесно се повреждат: в тях влизат корени, самите тръби пропадат, счупват се, сплескват се от земния натиск. Всяко от изброените компрометира канализацията, запушва я, намалява проводимостта и тя спира да функционира правилно