PLC Group LTD

Консултански услуги и решения във ВиК строителството

Като за начало, ще Ви посетим на място и ще направим оглед, след който ще Ви консултираме и ще ви дадем нашето професионално становище за възникналият проблем - какво го поражда, какви биха били възможните варианти за справяне с него и най-накрая ще изготвим своята икономически най-изгодна оценка и професионален план с оферта за строително монтажни работи на ВиК инфраструктура. Така спестявате време, средства и нерви.

Най-чести проблеми с които се срещаме:

- теч на водопроводни тръби(авария)

- запушена, счупена или най-общо компрометирана канализация

- гаражите се наводняват при проливен дъжд

- отводняване на къщи, влага в приземните етажи

- изграждане на ревизионни шахти

- пропадания в следствие на ВиК авария