PLC Group LTD

Отводняване на сгради

Кога се налага отводняване на площадки, пътеки, гаражи, подземни помещения?

По време на дъжд (пролетен сезон, екстремни валежи или наводнения), водата няма изход за оттичане или канализацията няма достатъчна проводимост.

Тя се събира на големи площи (ловки) или се задържа с дни, преди да се оттече. С монтажа на линеен или точков отводнител, водата лесно се оттича и отводняването на терена, площадката или гаражите е осигурено безпроблемно.