PLC Group LTD

Ремонти на бордюри, тротоарни плочки, унипаважи всички видове настилки или изграждане на нови такива

Монтажи на бордюри

Полагаме както пътни, така и градински бордюри за алеи и тротоари, монтаж на тротоарни настилки, полагане на паважни настилки, всички видове плочки за настилки